Inschrijven Cursus
Cursus

Naam
Voornaam
Telefoon
Geboortedatum
Vrouw
Man
Opmerking
E-mailadres
Ik heb kennis genomen van de Algemene Voorwaarden en ga hiermee akkoord.
Straat + huisnr.
Postc. +Woonpl.
Kosten
Girale betaling:
Het bedrag moet uiterlijk één week voor aanvang van de bootcamp bijgeschreven zijn op NL35 SNSB 0861290755 ten name van Latin Productions, o.v.v. naam/cursus.
Vrouw
Man
Partner
Vul het formulier volledig in. Onvolledige inschrijvingen worden niet in behandeling genomen. Lees ook de Algemene Voorwaarden