Inschrijven Amstelveen
Cursus

Naam
Voornaam
Telefoon
Geboortedatum
Vrouw
Man
Opmerking
E-mailadres
Ik heb kennis genomen van de Algemene Voorwaarden en ga hiermee akkoord.
Straat + huisnr.
Postc. +Woonpl.
Kosten
<
Girale betaling:
Het bedrag moet voor aanvang van de cursus, maar uiterlijk op de eerste lesdag bijgeschreven zijn op NL35 SNSB 086.12.90.755 ten name van Latin Productions, o.v.v. naam/cursus.

Contante Betaling:
Op de eerste lesdag bij de docent(e)/assistent(e). Pinnen is niet mogelijk.
Er wordt €7,50 administratiekosten in rekening gebracht.
Vrouw
Man
Partner
Vul het formulier volledig in. Onvolledige inschrijvingen worden niet in behandeling genomen. Lees ook de Algemene Voorwaarden

Locatie: VOKA, Vierlingsbeeklaan 24, Amstelveen